Hizmet Sözleşmesi

Madde 1 - Konu

2.1 İşbu sözleşmenin konusu; Logomarketi.com internet sitesi üzerinden sipariş verecek müşteri ile LogoMarketi.com’un karşılıklı yükümlülükleri.

Madde 2 - Sorumluluklar

2.1 Kullanıcılar müşteri olabilmek için kendi belirledikleri şifre üye olabilir. Müşteri sipariş formunda belirtilenbilgileri doldurmak, hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları onaylayarak,gizlilik politikasına uygun davranacağını taahhüt ederek üyelik işleminigerçekleştirebilir. Üyelik işlemlerinin tamamlanması hizmet sözleşmesi kullanımkoşulları ve gizlilik sözleşmesi ve bu sözleşme eklerinde yer alan belgelerdebelirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir.

2.2 Üyeliği dondurulan, üyeliği yasaklanan kullanıcının başka bir kullanıcı hesabı ile üye olması yasaktır.

2.3 Logomarketi, herhangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz ve tazminatsız üyeliğe son verme ve dondurma hakkına sahiptir. Üyeliğin dondurulması veya sona erdirilmesi durumunda Logomarketi’danherhangi bir ad altında tazminat ve gider talebinde bulunulamaz. 

Madde 3 - Hak ve Yükümlülükler

3.1 Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri:

3.1.1 Müşteri Logomarketi.com üzerinden ve hakkında gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

3.1.2 Logomarketi.com, yürürlükteki mevzuatı uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Müşteri’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilir.

3.1.3 Müşteri üye olurken veya sipariş verirken kullandığı kullanıcı adı, şifre, ödeme bilgilerinin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmasından ve 3. şahıslarla paylaşılmasından Müşteri bizzat kendisi sorumludur. Bilgilerin doğruluğu ve 3.şahıslarla paylaşılan bilgiler konusunda yaşanacak sorun ve zararlardan Müşteri sorumludur.

3.1.4 Müşteri çalışma yükle bölümünden göndereceği sipariş dosyalarını tasarım ölçü ve kurallarına göre göndermekle yükümlüdür. Yardım Merkezi’nde bulunan tasarım ölçü ve kuralları dışında gönderilen dosyalarda oluşacak olan zararlardan müşterinin kendisi sorumludur.

3.1.5 Müşteri online tasarla bölümünden göndereceği siparişte şablonlarda yaptığı değişiklik nedeni ile oluşacak zararlardan kendisi sorumludur.

3.1.6 Müşteri işlerini gönderirken Kredikartı, Havale, EFT ve kanalları ile ödeme yapabilmekte olup,işin baskı ve tasarıma girmesi için ödemenin eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir. Gönderdiği sipariş gurubunda yer alan bütün ürünlerin ödemesini tek seferde yapmakla yükümlüdür. Aksi halde yapılan eksik ödeme gruptaki bir kısım işlerin basılmasına ve tasarımın yapılmasına yeterli olsa dahi iş baskıya alınmayacaktır.

3.1.7 LogoMarketi.com sitede yer alan logo tasarımlarının tek ve benzersiz olduğunun garantisini vermez. LogoMarketi.com'da yer alan logo tasarımları farklı zamanlarda farklı kişiler veya grafikerler tarafından bakılarak, kopyalanarak, esinlenilerek çizilmiş ve başka bir firmanın kullanımına sunulmuş olabilir. LogoMarketi.com'dan logo satın alan kişi veya kurumlar bu bilgi dahilinde logonun farklı kişi veya kurumlar tarafından kullanılıyor olabileceğini kabul eder.

3.1.8 Müşteri logo tasarımının tamamlanmasından sonra siparişi iptal edemez, geri ödeme talep edemez. Müşteri iptal işlemini sadece “Siparişiniz Alındı” konumundayken gerçekleştirebilir. Müşteri siparişini iptal koşullarına uygun gerçekleştirdikten sonra geri talep edebilir. Geri talep edilen ücret 15 gün içerisinde ödenmenin yapıldığı yol ile (havale, eft, kredi kartı vb.) geri ödeme yapılacaktır.

3.1.9 Müşteri, siparişine ait görselde iyileştirme talep ettiği takdirde, e-posta ya da SMS ile yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdür. 24 saat süre ile geri dönüş yapılmadığı takdirde sipariş, yapılan düzenleme ile işleme alınır ve taahhüt edilen sürede gönderim yapılması için gereken çalışma yapılır.

3.2 LogoMarketi.com'un Hak ve Yükümlülükleri

3.2.1 LogoMarketi.com, site üzerinden gönderilen dosyaları ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra her ürünün açıklamasında yer alan baskı ve tasarım seçeneklerindeki fire oranları ve teslim tarihi dahilinde basıp, tasarlayıp göndermekle yükümlüdür.

3.2.2 LogoMarketi.com, Gizlilik sözleşmesine uymakla yükümlüdür. 

Madde 4 - Hizmet Bedeli

4.1 LogoMarketi.com üyeliği için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

4.2 Müşteri seçtiği ürün ve özelliklerine göre değişen baskı ve sabit kargo bedeli ödemektedir. Logo tasarımında kargolama yapılmadığı için kargo ücreti talep edilmez.

Madde 5 - Kampanya ve Fiyatlar

5.1 Logomarketi.com’da devam eden kampanyaların süresi Logomarketi tarafından belirlenir ve bitiş ve başlangıç tarihi saklıdır.

5.2 LogoMarketi.com, fiyat listesinde bulunan teslim sürelerinde ve fiyatlarda değişiklik yapabilir. Değişiklik tarihi saklıdır.

5.3 Fiyat listesinde görülen fiyatlara KDV dahildir.
 

Madde 6 - Sözleşme Değişiklikleri

6.1 Logomarketi, iş bu sözleşmeyi tektaraflı olarak uygun göreceği bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklik Logomarketi.com’dan veya üyelerin e-posta adreslerine bildirilecektir.

Madde 7 - Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Logomarketi işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya gerçekleştiremesi durumunda herhangi bir ad ve şartla tazminat talep edilemeyecektir.

Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkiniyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarlasınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 8 - Mücbir Sebepler

8.1 Müşteri’nin göndermiş olduğu sipariş grafiker tarafından askıya alınıp bilgi istendiğinde gönderilecek bilgiyi kontrol etmek müşterinin sorumluluğundadır. Müşterinin geri bildirim yapmadığı taktirde yaşanacak olan gecikmeden LogoMarketi.com sorumlu değildir. 

Madde 9 - Geri İade

9.1 Basılan ve tasarlanan ürünlerin geri iadesi yapılmamaktadır. Tek kullanımlık olan ve üzerinde tüketicinin isteğine göre düzenleme yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kullanılarak ürün iadesi mümkün olmamaktadır. Bu tür ürünler ancak üretilen ürünün kusurlu yada ayıplı olması halinde değiştirilebilir. 

Madde 10 - Hükümler

10.1 İşbu sözleşme taraflar yukarıdabulunan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır, yukarıda bulunan yükümlülükler yerine getirilmediği taktirde karar mercii Gaziantep mahkeme ve icra daireleridir.